Stosowane zniżki

Nawet 40% zniżki na "Bilet rodzinny"

 • Do nabycia BILETU RODZINNEGO uprawniona jest grupa 3-6 osób, w tym 1-2 osób dorosłych i przynajmniej jednego dziecka w wieku do lat 18.
 • Dwoje dzieci w wieku do lat 7 może jechać BEZPŁATNIE.
 • Na trzecie i kolejne dziecko do lat 7 udzielana jest zniżka 50%.
 • Na dzieci w wieku od lat 7 do 10 udzielana jest zniżka 50%.
 • Za osoby dorosłe uznaje się osoby powyżej 18 roku życia.
 • Za dzieci uznaje się osoby poniżej 18 roku życia. Przed odjazdem należy okazać kierowcy dokument stwierdzający wiek dziecka.
 • BILET RODZINNY uznaje się za nieważny, jeżeli grupa pasażerów, która z niego korzysta, nie odpowiada definicji rodziny.
 • Zwrot BILETU RODZINNEGO następuje na zasadach ogólnych. Nie jest możliwy zwrot biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – zwrócić można wyłącznie wszystkie bilety.
 • Zmiana terminu ważności BILETU RODZINNEGO następuje na zasadach ogólnych. Nie jest możliwa zmiana terminu ważności biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – termin ważności może zostać zmieniony wyłącznie dla wszystkich biletów jednocześnie.
 

20% zniżki na bilet powrotny

 • 20% zniżki na bilety powrotne. Zniżka stosowana przy zakupie biletów w obie strony.
 • Zniżka stosowana przy zakupie biletów w kasach na dworcu autobusowym w Kownie, Olicie, Prenach, Wyłkowyszkach i Kiejdanach oraz na portalu www.autobusubilietai.lt.
 • Powrót możliwy tego samego lub następnego dnia.
 • Stosowane zniżki.

Zniżki na przejazdy na trasach międzynarodowych

Poniżej wskazano zniżki na przejazdy na trasach międzynarodowych „Eurolines“. Dokładne informacje o zniżkach podawane są przy zakupie biletów.

10% zniżki dla:

 • Osób w wieku 13-25 lat.
 • Seniorów powyżej 60 roku życia.
 • Grup złożonych z co najmniej 6 pasażerów.
 • Studentów i uczniów.

50% zniżki dla:

 • Dzieci do lat 12.