Przewieź rower za darmo


  • Po nabyciu biletu na przejazd autobusem „Kautra“ na trasie międzymiastowej, pasażer ma prawo do przewozu roweru ZA DARMO.
  • Ilość miejsc przeznaczonych w autobusach na rowery jest ograniczona.
  • Autobusy, przewożące rowery, na stronie internetowej www.autobusubilietai.lt oznaczono piktogramem roweru .