Pomoc

Ważne

 • Liczba sprzedanych biletów na konkretne połączenie ciągle się zmienia, dlatego na dokonanie płatności przeznacza się 30 minut.
 • Z biletu ulgowego może korzystać wyłącznie pasażer, posiadający odpowiednią legitymację lub inny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego. NIE MOŻNA dokonać dopłaty do pełnej ceny biletu, jeżeli bilet został nabyty w cenie zniżkowej.
 • Opłacony bilet zostaje automatycznie wciągnięty na ogólną listę biletów, a informacje o zakupie przekazane załodze autobusu. Do przejazdu uprawnia wyłącznie bilet wciągnięty na listę.

N.Z.P.

 • Gdzie mogę odebrać kupione bilety?

  Bilety nie wymagają odbioru. Należy je wydrukować. Można to uczynić od razu po nabyciu. Bilety można wydrukować również w terminie późniejszym: należy zalogować na stronie zakupu biletów i po wyborze odpowiednich, kliknąć na Drukuj bilety.

  Czy ta odpowiedź Ci pomogła?
 • W jaki sposób mogę dokonać zwrotu biletu?

  W przypadku zakupu biletów w sklepie elektronicznym można je zwrócić wyłącznie elektronicznie, po zalogowaniu na stronie zakupu biletów. Wszystkie warunki zwrotu biletów określono w Umowie zakupu biletów w sklepie elektronicznym www.autobusubilietai.lt.

  Czy ta odpowiedź Ci pomogła?
 • Czy mogę przewozić w autobusie bagaż?

  Każdy pasażer jest uprawniony do przewozu w salonie pojazdu jednej sztuki bagażu ręcznego o wymiarach nieprzekraczających 60 x 40 x 20 cm lub bagażu, którego objętość całkowita nie przekracza 120 cm. 

  W luku bagażowym pojazdu bezpłatnie można przewozić jedną sztukę bagażu o wymiarach nieprzekraczających 100 x 50 x 30 cm lub bagażu, którego objętość całkowita nie przekracza 180 cm. Drugą lub większą niż określono sztukę bagażu pasażer może przewozić wyłącznie w przypadku, jeżeli po zakończeniu wsiadania pasażerów w luku bagażowym pozostaną wolne miejsca.

   
  Czy ta odpowiedź Ci pomogła?
 • Jak mogę zalogować na stronie zakupu biletów?

  Na pasku głównym menu u góry strony należy kliknąć na Zaloguj i w otwartym oknie wpisać swoje login i hasło użytkownika. W razie zakupu biletu jako niezarejestrowany użytkownik do przeglądania swoich zamówień należy użyć listu otrzymanego pocztą elektroniczną.

  Czy ta odpowiedź Ci pomogła?
 • Gdzie należy zwrócić się o informację lub w sprawie rozwiązania wynikłych problemów?

  W przypadku problemów lub w celu uzyskania informacji można zwracać się pocztą elektroniczną, pisząc na adres info@autobusubilietai.lt

  Czy ta odpowiedź Ci pomogła?