Šeimos bilietas

Keliaukite su šeima autobusu net iki 40% pigiau. Visi maršrutai, į kuriuos turite galimybę nusipirkti ŠEIMOS BILIETUS, pažymėti  simboliu.

  • ŠEIMOS BILIETĄ įsigyti gali 3 - 6 asmenų grupė, kurioje 1 - 2 suaugę asmenys ir bent vienas iki 18 metų vaikas.
  • Suaugusiuoju laikomi asmenys vyresni nei 18 metų.
  • Vaiku laikomi asmenys jaunesni nei 18 metų. Prieš kelionę vairuotojui reikia pateikti vaiko amžių įrodantį dokumentą.
  • ŠEIMOS BILIETAS laikomas negaliojančiu, jei juo besinaudojanti keleivių grupė neatitinka šeimos apibrėžimo.
  • ŠEIMOS BILIETO grąžinimas vykdomas bendra tvarka. Grąžinti vieno keleivio bilieto, priklausančio ŠEIMOS BILIETUI, negalima - grąžinti galima tik visus bilietus kartu.
  • ŠEIMOS BILIETO laiko keitimas vykdomas bendra tvarka. Keisti vieno keleivio bilieto, priklausančio ŠEIMOS BILIETUI, laiką negalima - laiką keisti galima tik visiems bilietams kartu.
  • Teisę naudotis ŠEIMOS BILIETO nuolaida turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių šeimos nariai, turintys Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę. Taip pat užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.