Šeimos bilietas

Keliaukite su šeima autobusu net iki 40% pigiau. Visi maršrutai, į kuriuos turite galimybę nusipirkti ŠEIMOS BILIETUS, pažymėti  simboliu.

  • ŠEIMOS BILIETĄ įsigyti gali 3 - 6 asmenų grupė, kurioje 1 - 2 suaugę asmenys ir bent vienas iki 18 metų vaikas.
  • Du vaikus iki 7 metų galima vežtis NEMOKAMAI.
  • Trečiam ir paskesniam vaikui iki 7 metų taikoma 50% nuolaida.
  • Vaikams nuo 7 iki 10 metų taikoma 50% nuolaida.
  • Suaugusiuoju laikomi asmenys vyresni nei 18 metų.
  • Vaiku laikomi asmenys jaunesni nei 18 metų. Prieš kelionę vairuotojui reikia pateikti vaiko amžių įrodantį dokumentą.
  • ŠEIMOS BILIETAS laikomas negaliojančiu, jei juo besinaudojanti keleivių grupė neatitinka šeimos apibrėžimo.
  • ŠEIMOS BILIETO grąžinimas vykdomas bendra tvarka. Grąžinti vieno keleivio bilieto, priklausančio ŠEIMOS BILIETUI, negalima - grąžinti galima tik visus bilietus kartu.
  • ŠEIMOS BILIETO laiko keitimas vykdomas bendra tvarka. Keisti vieno keleivio bilieto, priklausančio ŠEIMOS BILIETUI, laiką negalima - laiką keisti galima tik visiems bilietams kartu.