Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis interneto svetaine www.autobusubilietai.lt  (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. 

2. Duomenų valdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kautra“
Buveinės adresas: A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas
El. paštas: info@kautra.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

3. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?

5. Interneto svetainės pagrindinis tikslas – suteikti galimybę lankytojams gauti visą reikalingą informaciją apie keliones autobusu, bilietų maršrutus, kainas ir kitą reikiamą informaciją bei  greitai ir patogiai įsigyti autobusų bilietą keliauti autobusu. Todėl asmens duomenys tvarkomi šiais pagrindiniais tikslais ir priemonėmis:

AUTOBUSO BILIETO ĮSIGIJIMO TIKSLU

6. Interneto svetainėje suteikiama galimybė visiems autobusų keleiviams įsigyti kelionės bilietus internetu. Bilietas – keleivio vežimo sutartį tarp keleivio ir vežėjo patvirtinantis dokumentas, todėl asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas vykdomas paslaugos keleiviui suteikimo tikslu.

7. Įsigyjant kelionės bilietą renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys: 

- Vardas;
- Pavardė;
- Elektroninis paštas;
- Telefono numeris (prašoma pateikti, tuo atveju, jei perkamas tarptautiniu maršrutu važiuojančio autobuso bilietas). 

8. Norėdami įsigyti kelionės bilietą internetu, turite sutikti su terminais bei sąlygomis ir pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, įsigyti kelionės bilieto negalėsite. 

DRUSKININKŲ ELEKTRONINIO BILIETO ADMINISTRAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

9. Duomenų valdytojas pagal galiojančią visuomenės aptarnavimo sutartį, sudarytą su Druskininkų savivaldybės administracija, teikia keleivių vežimo paslaugas ir administruoja Druskininkų miesto elektroninio bilieto sistemą. Keleiviams, kurie turi Druskininkų miesto elektroninį bilietą,  suteikiama galimybė prisijungti prie Interneto svetainės ir gauti informaciją apie savo elektroninį bilietą (pasitikrinti galiojimo laiką ir jį pratęsti), todėl asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas vykdomas viešosios sutarties vykdymo ir paslaugos elektroninio bilieto naudotojui suteikimo tikslu.

10. Prisijungiant prie Druskininkų elektroninio bilieto renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys: 

- Bilieto kortelės numeris;
- Bilieto kortelės PIN kodas. 

11. Prisijungimo metu gauti duomenys, susiejami iš kitų duomenų valdytojų gautais duomenimis apie elektroninio bilieto savininką, kortelės naudojimo ir papildymo istoriją. 

12. Norėdami patikrinti Druskininkų miesto elektroninio bilieto galiojimą ar jį papildyti, turite sutikti su terminais bei sąlygomis ir pateikti prašomus prisijungimo duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite prašomų duomenų, patikrinti kortelės ar jos papildyti negėsite. 

INFORMACIJOS APIE NAUJIENAS IR PASIŪLYMUS PATEIKIMO TIKSLU 

13. Interneto svetainėje sudaroma galimybė užsisakyti naujienas ir gauti ypatingus pasiūlymus. Naujienlaiškiai Jums bus siunčiami tik Jums sutikus su naujienlaiškių gavimu ir specialiai tam skirtame lauke nurodžius elektroninio pašto adresą. 

14. Jei Interneto svetainėje sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, taip pat galime pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje apie tai, kokias kelionės autobusu kryptis renkatės, kodėl tai darote, kokių papildomų paslaugų norėtumėte ir pan. Tai daroma norint geriau pažinti Jus ir pritaikyti pasiūlymus Jūsų poreikiams. 

15. Tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomas tik Jūsų elektroninio pašto adresas. 

16. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami elektroniniu paštu info@autobusubilietai.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

ATSAKYMO Į JŪSŲ PAKLAUSIMUS IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TIKSLU

17. Tuo atveju, jei norėsite pateikti užklausą kontaktiniu elektroniniu paštu ar telefonu, kurie nurodyti Interneto svetainėje, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, bus renkami ir tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, nurodyta tema ir/ar komentaras. Šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį besikreipiantis asmuo išreiškė konkliudentiniais veiksmais siųsdamas užklausą ar skambindamas telefonu.

SVETAINĖS NAUDOJIMO TIKSLU 

18. Interneto svetainė turinio užtikrinimo bei svetainės funkcinių galimybių įgyvendinimo tikslu naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, įkeliami į Jūsų kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Lankytojui naudojantis Interneto svetaine, kurių pagalba Interneto svetainė atpažįsta lankytojo įrenginį. Tačiau naudojant slapukus nerenkama informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti Jūsų tapatybę. Visa informacija surinkta naudojant šiuos slapukus yra anoniminė. 

19. Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai: 

Slapuko pavadinimas

Aprašymas/Naudojimo tikslas 

Sukūrimo momentas 

Galiojimo laikas 

Naudojami duomenys 

 APISID

Reklamis slapukas, skirtas atrinkti vartotoją dominančią informaciją, pagal kurią sukuriamas vartototo profilis.  Įeinant į puslapį  2 metus Naršymo prietaisas/naršyklės tipas

 CONSENT

 Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui.

 Įeinant į puslapį

 2 metus

 Unikalus identifikatorius

 DV

 Google Analytics slapukas, kuris skirtas reklamų pritaikymui.

 Įeinant į puslapį

 6 mėnesiai

 Vartotojų konversijų rodiklai

 HSID

 Slapukas skirta apsaugotis vartotojų asmens duomenimims. 

 Įeinant į puslapį

 2 metus.

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 NID

Su „Google maps“ susiję slapukai naudojami parodyti patogų žemėlapį ir renka informaciją susijusią su žemėlapio unikalių veiksmų atlikimu.

 Pirmą kartą užėjus į svetainę

 2 metai

Įvairūs unikalūs indentifikatoriai, kurie susieję su žemėlapio unikalių veiksmų atlikimu.

 OGPC

 

Slapukas skirtas "Youtube.com" platformoje fiksuoti anoniminius statistinius duomenis, pavyzdžiui, kiek kartų buvo parodytas vaizdo įrašas ir kokie yra naudojami atkūrimo nustatymai. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant pateikti naudotojui tikslines reklamas.

Šis slapukas asmeniškai jūsų neidentifikuoja, nebent jūs esate prisijungęs prie Google paskyros, tuomet identifikuojama paskyra.

 Po apsilankymo puslapyje

 10 metų

Įvairūs unikalūs indentifikatoriai, taip pat prisijungimų informacija, kuri gali būti susijus su Google paskyra.

 SAPISID

 Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui.

Įeinant į puslapį

 2 metus

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 SID

 Funkcinis slapukas, naudojami vartotojo pasirinktoms nuostatoms ir naudotam „Google Maps“ išsaugoti.

Įeinant į puslapį

2 metus

 Įvairūs unikalūs kintamieji.

 SIDCC

 Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

 Įvairūs unikalūs kintamieji.

 SSID

 Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo 

 Įvairūs unikalūs kintamieji.

 __utma

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį

 2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

 __utmb

 Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį

 30 minučių

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

 __utmc

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

 __utmt

 Google Analytics" statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.

Įeinant į puslapį

6 mėnesiai

 Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

 __utmz

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį

 6 mėnesiai

 Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

 _gmb_ga_test  

 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Įeinant į puslapį

2 metai

 Unikalus identifikatorius

 _omnisendID

 Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir užtikrinti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei tinkamas jų veikimas.

Įeinant į puslapį

 Sesija

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 language

 Sukurtas išsaugoti pasirinktą kalbą svetainėje

Įeinant į puslapį

 Mėnesį

 Nerenka visiškai jokios informacijos

 omnisendAnonymousID

Omnisend pertnerio slapukas skirtas, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas.

Įeinant į puslapį

 1 metai

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 omnisendCartProducts

Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas.

 Įeinant į puslapį

 Iki naršymo pabaigos (1 sesija)

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 omnisendSessionID

Naujienlaiškių siuntimo įrankio slapukas, leidžiantis identifikuoti prekes, esančias krepšelyje ir pagal tai siųsti pakartotinius pranešimus.

Įeinant į puslapį

 Iki naršymo pabaigos (1 sesija)

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 soundest-cr3-vpixU6xuLAnTcWTC

Naujienlaiškių siuntimo įrankio slapukas. Suteikia unikalų ID kiekvienam vartotojui. Renkama informacija yra skirta reklaminio turinio tobulinimui. 

 Įėjimo į puslapį metu

 Iki interneto svetainės lango uždarymo

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 soundest-s3-vpixU6xuLAnTcWTC

Naujienlaiškių siuntimo įrankio slapukas. Suteikia unikalų ID kiekvienam vartotojui. Renkama informacija yra skirta reklaminio turinio tobulinimui. 

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

 Įvairūs unikalūs kintamieji

 soundest-views

Naujienlaiškių siuntimo įrankio slapukas. Renkama informacija yra skirta reklaminio turinio tobulinimui. 

 Įeinant į puslapį

 Iki naršymo pabaigos (1 sesija)

 Įvairūs unikalūs kintamieji

20. Keleivis, kuris naudoja naršyklę Interneto svetainės teikiamam turiniui pasiekti, gali konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl norint pakeisti slapukų nuostatas, reikalinga peržiūrėti jos meniu. Įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei Klientas nenori, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, jis turi pasinaudoti daugelyje naršyklių esančia procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimo. Norint daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, rekomenduojama apsilankyki svetainėje: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

21. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės ir/ar teikiamų paslaugų.

JŪSŲ TEISĖS 

22. Jūs turite teisę:

22.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

22.2. Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

22.3. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

22.4. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

22.5. Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

22.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

22.7. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

22.8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt). 

23. Dėl savo teisių įgyvendinimo kreipkitės į UAB „Kautra“ valstybine kalba raštu, pateikdami prašymą UAB „Kautra“  elektroninio pašto adresu  info@autobusubilietai.lt, įteikdami prašymą asmeniškai arba siųsdami adresu A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas. Telefonu dėl Jūsų teisių įgyvendinimo informacijos neteikiame.

24. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

25. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyta, kokią savo teisę pageidaujate įgyvendinti, Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. 

26. Gavusi Jūsų prašymą, UAB „Kautra“  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

27. UAB „Kautra“ gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės. 

INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

28. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, įskaitant socalialinės žiniaskaidos tinklus, pavyzdžiui, Facebook ar Instagram, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Klientas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

29. Rekomenduojama perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja asmens duomenis.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR SAUGOJIMAS

30. Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

30.1. jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

30.2. teikiant paslaugas – mūsų partneriams, palaikantiems Interneto svetainės veiklą ar vykdantiems kitas funkcijas be kurių autobusų bilietų pardavimas ir Interneto svetainės palaikymas būtų negalimas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

30.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

31. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. 

Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs, todėl Jūs taip pat turite imtis visų įmanomų priemonių savo asmens duomenims apsaugoti. 

KITA INFORMACIJA 

32. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

33. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas
El. paštu: info@autobusubilietai.lt