Pirkimo sutartis

1. Bendrosios nuostatos

Ši Pirkimo – Pardavimo sutartis (toliau - "SUTARTIS") yra dokumentas, kuris nustato Pirkėjo, kuris atstovauja ir visus keleivius, kuriems perka bilietus (toliau – PIRKĖJAS) ir UAB "Kautra", kuris atstovauja ir visus vežėjus, kurių bilietai yra parduodami elektroninėje parduotuvėje (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant bilietus portale autobusubilietai.lt (toliau - "E-PARDUOTUVĖ")

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS pasirašo šią sutartį paspausdamas mygtuką „Pirkti“, patvirtindamas pasirinktų bilietų pirkimą. Iškart po šio mygtuko paspaudimo pirkėjas yra perkeliamas į pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistemą, kurioje atliekamas apmokėjimas. 
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

3. PIRKĖJAS turi teisę

3.1. Pirkti bilietus šios sutarties nustatyta tvarka. 
3.2. Važiuoti autobusu tarp biliete nurodytos išvykimo stotelės ir atvykimo stotelės nurodytu laiku ir nurodytu maršrutu. Kiekvienas apmokėtas bilietas įtraukiamas į keleivių sąrašą ir pateikiamas autobuso ekipažui. 
3.3. Grąžinti nupirktus bilietus pagal šios sutarties 7 dalį. 
3.4. Pasikeisti vykimo datą ir laiką. Keitimas galimas tik penkis kartus. 
3.5. Pateikti nusiskundimą elektroninės parduotuvės administracijai per 7 kalendorines dienas nuo įvykio. Administracijos kontaktai nurodyti svetainės dalyje „Kontaktai“. 
3.6. Nemokamai vežtis vieną rankinį bagažą autobuso salone iki 5 kg svorio ir vieną bagažą autobuso bagažinėje, kurio bendra aukščio, ilgio ir pločio suma neviršija 200 cm. ir svoris ne didesnis kaip 25 kg.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja

4.1. Pirkdamas bilietą, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. 
4.2. Teisingai nurodyti visus duomenis, pateikiamus elektroninėje parduotuvėje. 
4.3. Teisingai parinkti kainų nuolaidas perkamiems bilietams. Lengvatine kaina pirktu bilietu gali naudotis tik tas keleivis, kuris turi atitinkamą pažymėjimą ar kitą dokumentą suteikiantį teisę važiuoti autobusu lengvatine kaina. Primokėti kainos skirtumą bilietui iki pilnos vertės, kuris buvo pirktas lengvatine kaina, NEGALIMA. 
4.4. Sumokėti už pasirinktus bilietus per 30 minučių nuo patekimo į elektroninės bankininkystės puslapį. 
4.5. Atsispausdinti bilietą ir saugoti jį visos kelionės metu. 
4.6. Lipdamas į autobusą pateikti vairuotojui bilietą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir dokumentus suteikiančius teisę važiuoti lengvatine kaina. Visus šiuos dokumentus privalo turėti visos kelionės metu ir pateikti kontroliuojantiems pareigūnams. 
4.7. Užimti tik biliete arba autobuso personalo nurodytą vietą. 
4.8. Tarptautinės kelionės metu perduoti autobuso personalui kelionės pirmyn kuponą, kelionės atgal kuponą (jei kelionė į abi puses), o keleivio kuponą pasilikti ir saugoti iki kelionės pabaigos. 
4.9. Rezervuoti vietą elektroninėje parduotuvėje atgaliniam vykimui, jei bilietas buvo pirktas su atvira grįžimo data.

5. PARDAVĖJAS turi teisę

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs PIRKĖJUI. 
5.2. Vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. 
5.3. Panaikinti laikinai rezervuotus bilietus, jei PIRKĖJAS nesumoka už juos per 4.4. punkte nustatytą laiką. 
5.4. Be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją, jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui. 
5.5. Nevežti keleivio autobusu, jei jis turi lengvatine kaina pirktą bilietą, bet nepateikia autobuso personalui atitinkamo dokumento. Primokėti kainos skirtumą bilietui iki pilnos vertės, kuris buvo pirktas lengvatine kaina, NEGALIMA.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja

6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuve. 
6.2. Pateikti bilietus ir įrašyti juos į autobuso keleivių sąrašą tinkamai įvykdžius 4.4 punkte nurodytas sąlygas. 
6.3. Užtikrinti, kad keleiviui bus suteikta pervežimo paslauga jei bilietas įtrauktas į autobuso keleivių sąrašą. Kiekvienas apmokėtas bilietas įtraukiamas į keleivių sąrašą ir pateikiamas autobuso ekipažui.

7. Bilietų grąžinimas

7.1. Bilietai grąžinami tik elektroninėje parduotuvėje. 
7.2. Grąžinami pinigai per 5 darbo dienas pervedami į sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas pirkimas. 
7.3. Bilietų grąžinimo sąlygos: 
7.3.1. Atsisakius kelionės iki bilietų pardavimo nutraukimo momento į atitinkamą reisą grąžinama 80% kainos. 
7.3.2. Atsisakius kelionės po bilietų pardavimo nutraukimo momento į atitinkamą reisą, pirkėjas turi teisę grąžinti bilietą pateikęs prašymą internetu. Prašymas gali būti patenkinamas tik tada, kai keleivis negalėjo pasinaudoti kelione dėl vežėjo kaltės, įvykusio nelaimingo atsitikimo ar ligos. Sprendimas dėl grąžinimo priimamas individualiai. 
7.3.3. Pirmyn-atgal bilietą galima grąžinti visą arba tik atgalinę dalį. 
7.3.4. Grąžinant atgalinį bilietą, grąžinama 80% atgalinio bilieto kainos (atgalinio bilieto kaina yra lygi bilieto pirmyn-atgal kainai minus bilieto į vieną pusę kainą).
7.3.5. Lvovo ir Kijevo maršrutuose, keisti kelionės datą galima likus ne mažiau nei 24 valandoms iki biliete nurodyto išvykimo laiko.
7.4. Akcijiniams bilietams, kurie yra pažymėti ženklu „Promo“, taikomos ypatingos sąlygos – šių bilietų negalima nei keisti, nei grąžinti.

8. Atsakomybė

8.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 
8.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

9. Informacijos siuntimas

9.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO pateiktu elektroninio pašto adresu. 
9.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės dalyje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.