Ģimenes biļete

 Kautra iepazīstina ar ĢIMENES BIĻETI un aicina ģimenes ceļot pat par 40 % lētāk! Visi maršruti, uz kuriem jums ir iespēja iegādāties ĢIMENES BIĻETES, apzīmēti ar simbolu .

  • ĢIMENES BIĻETI var iegādāties 3–6 cilvēku grupa, kurā ir 1–2 pieaugušas personas un vismaz viens bērns līdz 18 gadu vecumam.
  • Par pieaugušo tiek uzskatītas personas, kas vecākas par 18 gadiem.
  • Par bērnu tiek uzskatītas personas, kas jaunākas par 18 gadiem. Pirms brauciena vadītājam jāuzrāda dokuments, kas apliecina bērna vecumu.
  • ĢIMENES BIĻETE uzskatāma par nederīgu, ja pasažieru grupa, kas to izmanto, neatbilst ģimenes definīcijai.
  • ĢIMENES BIĻETES atdošana atpakaļ jāveic vispārējā kārtībā. Atdot atpakaļ vienu biļeti, kas ietilpst ĢIMENES BIĻETĒ, nav iespējams – atpakaļ var atdot tikai visas biļetes kopā.
  • ĢIMENES BIĻETES brauciena laika maiņa jāveic vispārējā kārtībā. Mainīt laiku vienai pasažiera biļetei, kas ietilpst ĢIMENES BIĻETĒ, nav iespējams – var mainīt laiku tikai visām biļetēm kopā.