Bilet rodzinny

Kautra i Eurolines prezentuje BILET RODZINNY i zachęca rodziny do podróżowania autobusami nawet o 40% taniej. Wszystkie połączenia, na które można nabyć BILET RODZINNY, oznaczono piktogramem .

  • Do nabycia BILETU RODZINNEGO uprawniona jest grupa 3-6 osób, w tym 1-2 osób dorosłych i przynajmniej jednego dziecka w wieku do lat 18.
  • Za osoby dorosłe uznaje się osoby powyżej 18 roku życia.
  • Za dzieci uznaje się osoby poniżej 18 roku życia. Przed odjazdem należy okazać kierowcy dokument stwierdzający wiek dziecka.
  • BILET RODZINNY uznaje się za nieważny, jeżeli grupa pasażerów, która z niego korzysta, nie odpowiada definicji rodziny.
  • Zwrot BILETU RODZINNEGO następuje na zasadach ogólnych. Nie jest możliwy zwrot biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – zwrócić można wyłącznie wszystkie bilety.
  • Zmiana terminu ważności BILETU RODZINNEGO następuje na zasadach ogólnych. Nie jest możliwa zmiana terminu ważności biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – termin ważności może zostać zmieniony wyłącznie dla wszystkich biletów jednocześnie.