Sisestage kaardi number. See on kaardil, ribakoodi kõrval (8 sümbolit)

Näidata

Sisetage PIN kood. See paikneb pileti pakendis oleval informatsioonikaardil.