Įveskite kortelės numerį. Jį rasite ant pačios kortelės, šalia brūkšninio kodo (8 simboliai)

Rodyti

Įveskite PIN kodą. Jis nurodytas ant informacinės kortelės, kuri pridedama e. bilieto pakuotėje.

E. bilietas

Prisijunkite prie Alytaus ir Druskininkų miesto viešojo transporto elektroninių bilietų sistemos. Prisijungę galėsite patikrinti savo bilieto galiojimo laiką, jį pratęsti, papildyti ir kt..

Kaip prisijungti?

Prisijunkite, įvedę e. bilieto kortelės numerį ir PIN kodą. Kortelės numeris nurodytas ant pačios kortelės prie brūkšninio kodo. PIN kodas pridedamas e. bilieto pakuotėje.

E. bilietas

Alytuje

E. bilietas

Druskininkuose