Perepilet

Kautra esitleb PEREPILETIT ja kutsub peresid reisima bussidega 40 % odavamalt. Kõik marsruudid milledele võite osta PEREPILETI on tähistatud  sümboliga.

  • PEREPILETI võib osta 3—6 isikust koosnev grupp, milles on 1 – 2 täiskasvanud isikut ja vähemalt üks kuni 18 aastane laps.
  • Täiskasvanuks peetakse üle 18 aastaseid isikuid.
  • Lasteks peetakse alla 18 aastaseid isikuid. Enne reisi peab juhile esitama lapse vanust tõendava dokumendi.
  • PEREPILETIT peetakse mittekehtivaks, kui seda kasutav reisijate grupp ei vasta pere kirjeldusele.
  • PEREPILETI tagastamine toimub üldises korras. PEREPILETI koostisse kuuluvat ühe reisija piletit ei või tagastada – tagastada võib ainult kogu PEREPILETI.
  • PEREPILETI aja muutmine toimub üldises korras. PEREPILETI koostises olevat ühe reisija pileti aega ei või muuta  - muuta võib vaid kogu PEREPILETI aega.